STARY SĄCZ, Barcice Dolne, Barcie Górne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenia Niżna, Moszczenia Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka 
  
                             ISSN 1508-9290                                          CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE MIASTA I GMINY STARY SĄCZ750-lecie Starego Sącza 1257-2007
(czytaj nr 180/181)

Kurier Starosądecki jest sublokalnym  pismem informacyjno-publicystycznym, które ukazuje się w Starym Sączu od 15 lipca 1990 roku!

WYDAWCA:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, 33-340 Stary Sącz, Rynek 5
tel. 18 4461641
www.ckis.stary.sacz.pl
ckis@stary.sacz.pl 


REDAKCJA:
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel.18 4461641


kurier@stary.sacz.pl

All rights reserved. Copyright © Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Stary Sącz 2009.

Wykorzystanie publikacji (tekstów lub zdjęć) bez pisemnej zgody wydawcy i autora jest prawnie zabronione i chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z póź. zm.).

POPRZEDNI NUMER

A R C H I W U M PDF:

NR 195 PAŹDZIERNIK 2010
NR 194 LIPIEC 2010

NR 193 KWIECIEŃ 2010

NR 192 LUTY 2010

NR 191 WRZESIEŃ 2009

NR 190 CZERWIEC 2009

NR 189 MARZEC 2009

NR 188 STYCZEŃ 2009

NR 187 GRUDZIEŃ 2008

NR 186 WRZESIEŃ 2008

NR 185 CZERWIEC 2008

NR 185 DODATEK FESTIWALOWY

NR 184 KWIECIEŃ 2008

NR 183 LUTY 2008

NR 182 GRUDZIEŃ 2007

NR 180/181 WRZESIEŃ 2007

NR 177/179 LIPIEC 2007

NR 175/176 KWIECIEŃ 2007


Pierwsze sublokalne czasopismo, które ukazuje się w Starym Sączu
Pierwszym wydawcą Kuriera Starosądeckiego była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Następnie Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, później Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. Od grudnia 2008 roku wydawcą czasopisma jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (instytucja, która jest następcą prawnym MGOK). W elektronicznej wersji "wydania papierowego", kra pojawiła się w lipcu 1999 roku na portalu: Interaktywna Polska, serwis informacyjny: Miasto i Gmina Stary Sącz), do listopada 2002 roku prezentowaliśmy tylko niektóre artykuły, fotografie... Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie PDF.

Szanowni Czytelnicy
Zapraszamy na łamy Kuriera wszystkich rozproszonych po Polsce i świecie Starosądeczan, także studentów, uczniów... Chcielibyśmy publikować Wasze korespondencje, wspomnienia, reportaże… Jeżeli zechcą Państwo opublikować swój tekst w czasopiśmie Kurier Starosądecki koniecznie należy dołączyć wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstów swojego autorstwa (wykonanych zdjęć) do publikacji. Czekamy na listy, telefony i inne sygnały świadczące o zainteresowaniu naszym czasopismem.

Reklama w Kurierze
Cennik reklam i ogłoszeń (materiały dostarczone - gotowe do druku) obowiązujący od grudnia 1 grudnia 2008 roku: format reklamy/cena: cała strona 180 x 260 mm - 750 zł, 1/2 strony w pionie 85 x 260 mm lub 180 x 125 mm w poziomie - 375 zł, 1/4 strony w pionie 85 x 125 mm - 225 zł, 1/8 strony w poziomie 85 x 60 mm - 120 zł. Reklama na ostatniej stronie okładki (kolor) ceny jak wyżej + 100%. Na życzenie zamawiającego reklama może być przygotowana w redakcji, według cen umownych.

REDAKTOR